Arne Ekeland

12 The forbidden forest (floods and fires)

Andreas Siqueland

The forbidden forest (floods and fires)
, 2023
Akryl på lerret / Acrylic on canvas
450 x 1100 cm

Arne Ekelands malerier viser et sterkt engasjement for mennesket i samfunnet og samfunnet i mennesket. Han vokste opp blant industriarbeidere på Bøn i Eidsvoll og identifiserte seg med arbeiderklassen hele livet. Som kunstner malte han også det nære landskapet fra Bøn inn i bildene sine og knyttet motivene og tematikken til stedet han kom fra. I Vårbilde maler han frem en utopi; lyse, lykkelige mennesker forent i sitt engasjement for arbeidet og for fremtiden. Men også i dette bildet kan vi kjenne igjen bygninger og landskap fra Eidsvoll. De lyse fargene understreker fremtidstroen i Ekelands bilde.

Vårbilde
stilles ut mot en bakgrunn av et skoglandskap i varme farger, en skog i brann. I et mellomsjikt mellom røtter og trekroner sees hvite trestammer, som om en tåke har lagt seg i skogen. Stemningen endrer seg i bildene som dekker veggene i rommet. Vannet trenger inn og oversvømmer landskapet. Maleriene er en skildring av de ødeleggende klimaendringene som preger vår tid.

I rommet finnes et badekar med påmalte greiner og detaljer fra et landskap, en stor romdeler i form av et tosidig maleri og en fargerik kimono. Skilleveggen har vindussprosser på den ene siden, som om vi ser ut mot et landskap. Både badekaret, kimonoen og skilleveggen antyder at rommet har en funksjon i samlerens liv. Samtidig oppstår det interessante forbindelser mellom objektene og bildene i rommet, mellom de lysende menneskeskikkelsene i Vårbilde og badekaret, mellom vannet som rensende og vannet som ødeleggende kraft.

Arne Ekeland (1908-1994)
Arne Ekeland vokste opp blant industriarbeidere på Eidsvoll og identifiserte seg med arbeiderklassen. Store deler av hans livsverk kan betraktes som et forsøk på å utforme en marxistisk ikonografi. Han var elev av Axel Revold en kort periode på slutten av 1920-tallet, men var aldri innskrevet ved Statens kunstakademi. Ekeland markerte seg tidlig som en interessant maler og etter den store separatutstillingen på Kunstnernes Hus i Oslo i 1940, ble han av mange beskrevet som den betydeligste norske maler i sin generasjon. Ekeland hentet inspirasjon fra alt fra renessansemaleri til sosialrealistisk kunst og bildene i Hafsten-samlingen preges alle av et sterkt malerisk særpreg. Ekeland fikk stor betydning for den neste generasjonen norske malere.